Suradnja s Trećim zemljama: Meksiko, rok za prijavu 3.svibnja 2011.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu objavila je natječajnu dokumentaciju vezano uz natječajnu kategoriju 1.3.5.-Suradnja s Trećim zemljama: Meksiko.

Natječajna dokumentacija 1.3.5.