Nastavak rasprave na temu „Europske publike“

Konferencija „European Audiences: 2020 and beyond“ održala se 16. i 17. listopada u Brussels-u te je okupila više od 800 profesionalaca iz područja kulture koji su raspravljali o strategijama i načinima razvoja publike.

Detalje s konferencije, video intervjue, fotografije i prezentacije govornika možete naći na stranicama www.cultureinmotion.eu, a ukoliko ste sudjelovali na konferenciji, svoju evaluaciju možete ostaviti na stranici www.cultureinmotion.eu/evaluation.jsp.