Konferencija i radionica Yuropa, Dom omladine Beograda, 12. – 14. 2013., Beograd, Srbija

Ured Tačka kulturnog kontakta Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u suradnji s Roberto Cimetta fondom i uz podršku francuskog Ministarstva kulture 11. rujna 2013. godine u Beogradu organizira balkansko-arapsku platformu za suradnju pod nazivom: Otkrivanje skrivenih prolaza: stanje mobilnosti u kulturi između Balkana, Evrope i arapskih zemalja. Svrha je panela ispitati trenutnu situaciju na području mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika između balkanske regije i arapskih zemalja kao i predlaganje eventualnih rješenja za povećanje mobilnosti. Zaključci panela bit će predstavljeni na međunarodnom seminaru u organizaciji Roberto Cimetta fonda u Zagrebu u 2014. godini.
 
Dan poslije ovog panela, od 12. do 14. rujna u Domu omladine Beograda će se održati konferencija i radionica podizanja kapaciteta kulturnog sektora pod nazivom Yuropa u suradnji s Kontakt tačkom za kulturu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Službom za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Uredom za kulturnu kontaktnu točku iz Belgije (Flandrija). Konferencija i radionica će okupiti zainteresirane kulturne djelatnike i brojne nezavisne stručnjake te ostale partnere kao što su EUNIC mreža, EU Info centar, Europski fond za kulturu, Ured za europske integracije Vlade Srbije, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije itd. Predstavnici pet različitih organizacija sektora kulture iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine / Republike Srpske i Srbije dolaze u Beograd kako bi u razmjeni s kolegama kroz partnerske projekte i regionalne inicijative pokazali pozitivan doprinos kulture gospodarskom razvoju, socijalnoj inkluziji, rješavanju sukoba i interkulturnom dijalogu i kako bi stekli neophodne vještine za prijavu na različite fondove i mehanizme financiranja.
 
Predavanja i radionice su otvorenog tipa uz obaveznu registraciju na office@ccp-serbia.org.
 

>>> Program