Izvještaji OMC radnih skupina za 2012. godinu

Tri radne skupine Otvorene metode koordinacije (OMC – Open Method of Coordination) koje su u 2011. u okviru radnog plana za kulturu (Working plan for Culture 2011. – 2014.) započele s radom predstavile su rezultate u svoja tri prioritetna područja.

Radna skupina koja se bavila prioritetom A – „Lakši pristup i sudjelovanje u kulturi“ istraživala je na koji način umjetnost i kulturne institucije koje primaju novce iz državnog proračuna mogu proširiti svoju publiku i doprijeti do socijalno isključenih grupa ljudi.

Radna skupina koja se bavila prioritetom C – „Vještine i mobilnost“ istraživala je programe potpore mobilnosti umjetnika i djelatnika u kulturi u Europskoj uniji s ciljem lociranja prepreka i problema i predlaganja rješenja kroz relevantne primjere.

Kod prioriteta D – „Kulturna baština i mobilnost umjetnina“ radna je skupina predstavila izvještaj, ali i praktične mogućnosti smanjivanja troškova prilikom posuđivanja umjetnina između zemalja članica EU sa sadržanim praktičnim savjetima i prijedlozima za nacionalne vlasti i muzejske profesionalce.

Sva tri izvještaja možete pronaći ovdje.