Izložba nagrade Europske unije za suvremenu arhitekturu u Vilniusu (13. rujna – 25. listopada 2013. godine)


Izložba će prikazati djela dobitnika nagrade EU za suvremenu arhitekturu i nagrade za mlade nade u arhitekturi (Emerging Architect), ali i djela autora koji su dospjeli do finala. Izložba je započela 13. rujna tijekom trajanja Europskog foruma za politike u arhitekturi (međunarodna organizacija koja razvija politike u arhitekturi, potiče ljude na stvaranje okružja koje odgovara današnjim zahtjevima, te na razvijanje rješenja za održivi razvoj) koji se održao u Vilniusu i Kaunasu (Litva) od 12. do 14. rujna.
 
Europska komisija upravlja i sufinancira nagradu EU za suvremenu arhitekturu koja je osnovana 1987. godine u suradnji s fondacijom Mies van der Rohe. Cilj izložbe u Vilniusu je promovirati nagradu među širom publikom.
 
Više...