Natječaj EU – Investing in People – Supporting culture as a vector of democracy and economic growth – 18. prosinca 2012.

Tematski program EU „Investing in People“ u svom širokom pristupu razvoju i smanjenju siromaštva ima opći cilj društvenog razvoja na svim razinama u partnerskim zemljama, a u skladu s Milenijskom deklaracijom i Milenijskim razvojnim ciljevima Ujedinjenih naroda.

Ovo je zatvoreni natječaj u okviru kojeg se prvo prihvaćaju samo nacrti (Concept Note) projekata predloženih za evaluaciju te nakon preliminarnog kruga odabrani kandidati podnose cijelu dokumentaciju projekta.

Opći je cilj ovog natječaja potpora kulturi kao vektoru demokratizacije, različitosti i socio-ekonomskog razvoja.

Sve detalje kao i prijavnu dokumentaciju možete naći ovdje.