Uskoro usvajanje novog programa EU – Kreativna Europa


Stalni predstavnici zemalja članica Europske unije su na sastanku 17. srpnja postigli dogovor vezan uz kompromisni tekst Uredbe o uspostavljanju programa Kreativna Europa kako bi isti bio usuglašen i u Europskom parlamentu.

Tijelo sastavljeno od stalnih predstavnika članica zemalja Europske unije (COREPER) je naglasilo važnost postizanja što ranijeg dogovora za uspostavu novog programa kako bi se Europskoj komisiji omogućile daljnje pripreme vezane za uspostavu propozicija i objavu prvih natječaja.

Program Kreativna Europa će objediniti trenutno tri odvojena programa za kulturni i audiovizualni sektor – Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus što će otvoriti veće mogućnosti za kulturne operatere i olakšati im implementaciju projekata.

Bespovratna će sredstva kao osnovni financijski instrument biti nadopunjena novim modelom kreditnog sufinanciranja malih i srednjih poduzeća koje djeluju u području kulturnog i kreativnog sektora. Program Kreativna Europa bit će osnovni instrument za promociju kulturnog i audiovizualnog stvaralaštva Europske unije koji će osim toga imati i neposredan ekonomski učinak na zaposlenje i razvoj.