21. ožujka 2013.g. - seminar programa EU Kultura 2007. – 2013., Dvorac Eltz, Vukovar

Program EU Kultura 2007. – 2013. polako se bliži kraju, te je u sklopu njega ostao još samo jedan natječaj na koji se hrvatske organizacije mogu prijaviti – projekti suradnje s Trećim zemljama (1.3.5.).  Ove godine za treće zemlje EU je izabrala Australiju i Kanadu. Ova projektna aktivnost podrazumijeva sudjelovanje najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice Programa i još jednu organizaciju iz treće zemlje. Potpora koja se može dobiti se kreće od 50.000,00 do 200.000,00 EUR-a, a rok prijave je 8. svibnja 2013.g.
S namjerom da se zainteresira još više organizacija i potakne ih se na sudjelovanje u Programu, 21. ožujka 2013. g. u dvorcu Eltz u Vukovaru održat će se seminar EU Kultura. Sve prisutne će pozdraviti Ruža Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. Nešto više o samom Programu i o uspješnosti hrvatskih organizacija kroz zadnjih 7 godina, reći će Anja Mamić (Služba za kulturnu kontaktnu točku, Ministarstvo kulture),  dok će Mladen Špehar (Služba za kulturnu kontaktnu točku, Ministarstvo kulture) iznijeti mogućnosti sudjelovanja u zadnjem natječaju projekata suradnje s Trećim zemljama te upoznati sudionike s novim programom EU Kreativna Europa koji započinje s 1.siječnjom 2014.g. Eva Brunović (Služba za muzejsko-galerijsku djelatnost, Ministarstvo kulture) će iznijeti poveznice nacionalnog programa kulturnog razvitka s programom Kultura. Kako bi se svim sudionicima približio praktični dio cijele priče, svoja iskustva sudjelovanja u projektima će podijeliti Martina Uglik (Mirovna grupa mladih Dunav) i Toni Šarić ( Festival dokumentarnog rock filma –DORF). Na kraju seminara je za sve zainteresirane predviđen obilazak muzeja.
 
Ljubazno Vas molimo da svoj dolazak najavite na ccp@min-kulture.hr.

Zahvaljujemo se i veselimo Vašem dolasku!

Program seminara