Održan seminar u Muzeju Mimara - Kulturne i kreativne industrije u okviru novog programa za kulturu Europske unije - Kreativna Europa

U Muzeju Mimara održan je seminar po nazivom Kulturne i kreativne industrije u okviru programa za kulturu Europske unije - Kreativna Europa u organizaciji Ministarstva kulture, Francuskog instituta i mreže Relais Culture Europe France. Program Kreativna Europa poduprijet će europsku kinematografiju, kulturni i kreativni sektor  s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju, a predloženi proračun od 2014. do 2020. je 1,8 milijardi eura.

Prema europskim istraživanjima, kultura je sve važnija u razvoju gospodarstva jer sudjeluje s ukupno 4,5 posto BDP-a obuhvaćajući više od 8,5 milijuna radnih mjesta. Taj program EU osmišljen je oko postavki da će kulturni sektor omogućiti gospodarski razvoj Europe, da je kultura važan dio europskih vanjskih poslova te da se u Europi kao političkom prostoru odredi koja su kulturna prava koja treba ostvariti, istaknuto je na seminaru.

Ministrica kulture  Andrea Zlatar Violić u uvodnom je dijelu ocijenila da seminar neće pružiti samo informacije o tom Programu, već i pokazati kako povezati razine lokalne vlasti u Hrvatskoj koje su, ustvrdila je, ostale relativno nezainteresirane i neaktivne kada je riječ o tome kako se razvija kulturna politika u Europi i kako će se financirati prostor kulture i umjetnosti. Francuski veleposlanik u Hrvatskoj Jérôme Pasquier istaknuo je kako se u ovom trenutku, zahvaljujući Festivalu Hrvatske u Francuskoj, Hrvatsku vrlo pozitivno percipira u toj zemlji, jer je predstavljen bogati program i kvalitetni događaji koji jačaju ionako dobre francusko-hrvatske kulturne veze. Ocijenio je da bi još trebalo ojačati kulturnu razmjenu dviju zemalja, ali i više razvijati gospodarsku dimenziju.
O fenomenu kulturnih industrija u kontekstu njihove proturječnosti, ali i nužnosti govorio je Hrvoje Hribar, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra. Čak i kada je najkomercijalnija, kulturna industrija ima nešto subverzivno, revolucionarno i širi područje kulture na nepredvidljive načine, a na nju se oslanjamo i kada vrijednosti kulture želimo izraziti brojevima, reći da i u kulturnom sektoru nešto privređujemo, rekao je Hribar.
   
O kulturnim i kreativnim industrijama u globaliziranom svijetu, njihovoj percepciji i razvoju, govorio je Francois de Bernard, predsjednik Grupe za studije i istraživanja o globalizaciji.
Svoja iskustva sa sudionicima te nešto više o novom smjeru prema kojem se kreću potpore za projekte i programe u sektoru kulturnih i kreativnih industrija u Europi, među ostalima, predstavili su Laurence Barone iz Relais Culture Europe, zatim Martina Borovac Pečarević  i Mladen Špehar  iz Službe za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture. Predstavljeni su i dosadašnji rezultati sudjelovanja hrvatskih institucija u programima EU za kulturu i audiovizualni sektor (Kultura i MEDIA) kao i primjeri dobre prakse, Studia dim i Media Deska Hrvatske koje je predstavila Martina Petrović iz MEDIA Deska Hrvatske. (MK/Hina)