Izabran pilot projekt Europske platforme za kulturne festivale

Poziv za prijedloge sufinanciranja Europske platforme za festivale bio je objavljen u travnju 2013. godine. Ovaj pilot projekt nastoji iskoristiti potencijal festivala kako bi se povećao njihov doprinos različitim EU politikama koje uključuju inovativnost, socijalnu uključenost, obrazovanje i međukulturalni dijalog.

Promoviranjem vidljivosti jedinstvenih europskih vrijednosti, Europska platforma za festivale također nastoji povećati europsku dimenziju festivala te putem njih doprijeti do što većeg broja europskih građana.

Komisija je zaprimila dvanaest prijavnica koje je pregledao odbor za evaluaciju. Kao što je predviđeno natječajem, izabran je jedan projekt:

Naziv projekta: Europa za festivale – Festivali za Europu (EFFE): Europska platforma za festivale
Organizacija: Europska udruga festivala (Belgija)
Web-stranica: http://www.efa-aef.eu/en/festivals/
Ukupni budžet: 1.343.350,00 eura
Sufinanciranje EU: 1.000.000,00 eura (74.44%)
Trajanje projekta: 2 godine
 
Više...