Pilot projekt Europske komisije – promicanje inovativnog pristupa u kulturnom sadržaju – poziv za ponude – rok za prijave: 10. kolovoza 2012.

Europska komisija je objavila poziv za ponude s ciljem pokretanja pilot projekta koji će isprobavati nove načine financiranja, produkcije i širenja vrijednosti kulturnog sadržaja putem ICT tehnologije. Digitalizacija donosi promjene u paradigmi imajući veliki utjecaj na stvaranje, širenje, konzumiranje, upravljanje i uopće kapitaliziranje kulturnih dobara mijenjajući tako vrijednosni lanac koji je prevladavao u analognom dobu. Novo doba pruža nove mogućnosti približavanja i interakcije s publikom, edukacije i strategije koje se temelje na novim poslovnim modelima koji iskorištavaju digitalnu tehnologiju.
 
Na tom tragu EU pokreće pilot projekt koji naglašava potrebu promicanja deset do petnaest ideja koje na inovativan način koriste ICT tehnologiju za financiranje, produkciju i diseminaciju kulturnog sadržaja.
 
Pilot projekt dio je konteksta pripremnih aktivnosti za nadolazeći program – Kreativna Europa 
 
Više informacija i dokumentacija za prijave nalaze se ovdje.