Kultura kao pokretač regionalnog razvoja

Grupa eksperata iz zemalja članica EU osnovana kao dio Europske agende za kulturu i Plan rada Vijeća za razdoblje od 2011. do 2014. godine su pripremili priručnik na temu „Kako strateški iskoristiti programe potpore i strukturne fondove Europske unije za otvaranje potencijala kulture na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kao i širenje tog utjecaja na ekonomiju”. Cilj je priručnika senzibilizirati lokalne, regionalne i nacionalne vlasti kao i kulturnu zajednicu o potencijalima kulture i kreativnih industrija koje, među ostalim, uključuju i glazbenu industriju, oglašavanje, AV industriju, izvedbene umjetnosti, kulturnu baštinu i dizajn, a u svrhu regionalnog i lokalnog razvoja. Priručnik također ima za namjeru pomoći im u formuliranju lokalne, regionalne i nacionalne strategije za kulturne i kreativne industrije.
 
Više o priručniku kao i sami dokument možete naći ovdje.