Rezultati potpore projektima suradnje s Trećim zemljama (Južnoafrička Republika)

Oko 1,5 milijuna eura odobreno je za ukupno 8 od 29 prijavljenih projekata suradnje europskih zemalja s Trećom zemljom odnosno Južnoafričkom Republikom (1.3.5.). Južnoafrička Republika kao odabrana zemlja-partner za kulturnu suradnju s europskim zemljama u 2012. godini će biti uključena u ukupno 8 projekata kulturne suradnje koji će uključivati područja kao što su vizualne i izvedbene umjetnosti, kulturna baština, književnosti, arhitektura, dizajn itd. Projekti kulturne suradnje traju do najviše 24 mjeseca, a uključuju barem tri institucije iz područja kulture registrirane u zemljama članicama programa EU Kultura i najmanje jednu instituciju iz odabrane Treće zemlje odnosno Južnoafričke Republike. Potpora EU može iznositi najmanje 50.000,00, a najviše 200.000,00 EUR-a. U projektima suradnje s Južnoafričkom Republikom nema hrvatskih organizacija, bilo da se radi o suorganizatorima ili koordinatorima, a vodeći partneri u 8 navedenih projekata su iz Španjolske, Italije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske.
 
U svibnju 2013. godine bit će otvoren natječaj za suradnju kulturnih institucija iz zemalja članica programa EU Kultura s Australijom i Kanadom gdje će, nadamo se, hrvatski projektni partneri naći više interesa za sudjelovanje. Taj će rok ujedno i zaključiti program EU Kultura 2007. – 2013.
 
Detaljne rezultate potpore pogledajte ovdje