Kultura kao sastavni dio kohezijske politike 2014. – 2020.

Buduća kohezijska politika prepoznala je potencijal kulture u jačanju socio-ekonomskog razvoja regija diljem Europske unije. 14. ožujka 2012. godine Europska komisija je predstavila dokument pod nazivom “Zajednički strateški okvir” (CSF) čiji je cilj pomoć državama članicama u pripremanju za korištenje strukturnih fondova za period od 2014. do 2020. godine. Temeljem prijedloga kohezijske politike od 6. listopada, ovaj Strateški okvir ima za cilj pomoći pri određivanju jasnih investicijskih prioriteta u zemljama članicama i njihovim regijama. On će omogućiti bolju kombinaciju različitih fondova kako bi se pojačao utjecaj europskih investicija. Nacionalne i regionalne vlasti će se koristiti Strateškim okvirom kao osnovom za izradu “Partnerskog ugovora” s Komisijom.
 
Više...