Objavljeni su rezultati natječaja programa EU Kultura za projektne aktivnosti 1.2.1, 2. i 3.2.

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost objavila je rezultate potpore za 2013. godinu za projekte kratkoročne suradnje (1.2.1.), projekte suradnje između organizacija uključenih u analizu kulturnih politika (3.2.) te godišnje potpore za organizacije aktivne u području kulture na europskoj razini (2.).

U kategoriji projekata kratkoročne suradnje (1.2.1.) jedna je hrvatska institucija iz područja kulture nositelj projekta dok je njih petnaest uključeno u projekte u ulozi suorganizatora te je u projektu suradnje između organizacija uključenih u analizu kulturnih politika (3.2.) jedna hrvatska organizacija član europskog konzorcija u projektu.