Pilot projekt Europske platforme za kulturne festivale – rok za prijavu – 26. lipnja 2013. godine

Pri kraju 2012.g., Europski parlament je izglasao novu proračunsku liniju unutar proračuna Europske unije za 2013.g. posvećenu pilot projektu usmjerenom kreiranju europske platforme za festivale.
 

Ovaj pilot projekt će nastojati iskoristiti potencijal festivala u namjeri da poveća njihov doprinos nekim od europskih politika kao što su poticanje inovativnosti, socijalne uključenosti, obrazovanja i međukulturnog dijaloga. Promoviranjem europskih jedinstvenih vrijednosti, europska platforma za festivale također može pridonijeti povećanju europske dimenzije festivala te će se kroz njih tako moći doprijeti do većeg broja građana širem Europe. Europska će unija u okviru ovog pilot projekta podržati jednu europsku festivalsku platformu, a rok za prijavu je 26. lipnja 2013. godine. Potpora iznosi najviše 1.000.000,00 EUR-a odnosno 80% vrijednosti projekta čiji je početak predviđen za studeni ove godine, a trajanje do dvije godine.

 

Više o projektu te dokumente za prijavu možete naći na stranicama Europske komisije.