Studija Instituta za međunarodne odnose na temu programa EU Kreativna Europa – programski dio – Kultura

Institut za međunarodne odnose objavio je studiju koja pruža analitički i konceptualni pogled i komentar politika predložene kulturne dionice programa Creative Europe. Uzima u obzir sve postojeće komentare navedenog Programa, kako iz službenih izvora, tako i od strane širokog kruga dionika, uključujući i objavljene rezultate konzultacija i daljnjih rasprava s ključnim akterima u području kulture. Istraživački tim su činili glavni istraživač Colin Mercer, Nina Obuljen, Jaka Primorac, te koordinatorica studije Aleksandra Uzelac.

Studija možete preuzeti sa stranice Europskog parlamenta