Ruksak (pun) kulture u Zdencima (29. listopada 2015.)

   U Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića u Zdencima, u sklopu Ruksaka (punog) kulture, gostovao je Plesni centar Tala sa svojom predstavom Tri skockana praščića.

     Interaktivna plesna predstava Tri skockana praščića koristi okvir poznate dječje priče kako bi istražila prepoznatljive obrasce ponašanja kod pojedinca i njihov utjecaj na dinamiku, odnosno stvaralačku snagu grupe. Predstava naglašava važnost zajedništva i ljepotu zajedničkog stvaranja, ali propituje i načine kojima se do toga dolazi.

     Autorice predstave su Larisa Navojec i Tamara Curić, koje ujedno i izvode predstavu s glumcima Petrom Cvirnom i Silviom Vovkom. Jezik predstave je jednostavan, razumljiv, kako najmanjem vrtićkom uzrastu tako i onim malo starijima, najvećim dijelom se temelji na pokretu i neverbalnoj komunikaciji, ali uključuje i druge mogućnosti pripovijedanja - govor i razgovor, glazbu te prikazivanje elemenata priče proizašlih iz istraživanja kutije kao osnovnog rekvizita predstave. Uobičajena i svakodnevna ambalaža, poznata i najmlađim gledateljima, u ovoj se predstavi koristila kao objekt neizmjernog kreativnog potencijala.

     U Zdencima je predstavu pogledalo 19 predškolaca Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića i 67 školaraca Osnovne škole Ivan Goran Kovačić.

     Nakon predstave održana je plesna radionica, a u programu su sudjelovale odgajateljice Martina Timek i Katarina Belobradić, pedagoginja Željka Vremić, učiteljice Biljana Tramošljanin, Maja Biro, Đurđa Haler Knežević, Marija Čunko Fridl, Tihana Špoljarić, Nives Brusač i Radmila Sokač.