Program Analogna fotografija gostovao u Područnoj školi Velimirovac u Našicama (15. listopada 2015.)

   U područnoj školi Velimirovac, matične osnovne škole Kralja Tomislava u Našicama gostovao je program Analogna fotografija renomiranog hrvatskog fotografa - Milislava Vesovića.
 
     Program Milislava Vesovića obuhvatio je teoretska i praktična znanja o korištenju medija fotografije, preglede funkcionalnih dosega fotografije te pregled povijesti i umjetničkih vrijednosti djela tog medija.
     Program je bio podijeljen u dva dijela. Prvi dio programa bio je posvećen razgovoru, predavanju i informiranju o činjenicama kojima je fotografija definirana. Izlagane teme bile su okviri medija, nastanak, povijest i aktualno stanje medija, funkcionalne vrijednosti medija, a spomenuti su i autori koji su dali najveći doprinos u fotografiji (primjerice Tošo Dabac).
 
     Drugi dio programa bio je radioničkog karaktera, a predstavljao je učenje kroz praksu snimanjem fotografija polaznika međusobno. Učenici su snimali analogne fotografije u formatu 9x13 koje će se naknadno izložiti u prostorima škole kao rezultat programa, samim tim i kao motivaciju za bavljenje fotografijom. Cilj i smisao korištenja analognih fotoaparata doprinosi prepoznavanju drugačijeg procesa stvaranja slika korištenjem mašte, vizualizacije i povećanja pažnje pri snimanju.

     Na radionici je sudjelovalo 19 učenika 4. razreda područne škole Velimirovac matične Osnovne škole kralja Tomislava iz Našica. Programu je prisustvovala i učiteljica Ana Govorko.