Dizajnerska početnica u Jalžabetu - 16. siječnja 2015.

   Nakon Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije Ruksak (pun) kulture u mjesto Jalžabet pored Varaždina, a na putu prema Ludbregu doveo je program Dizajnerska početnica polaznicima Dječjeg vrtića Potočić.
 
     Program Dizajnerska početnica izvode članovi Hrvatskog dizajnerskog društva, a djeci Dječjeg vrtića Potočić pripremili su dvije radionice, Dućan čudovišta i Ekološki namještaj - Eco FU(rni)TURE, koje su vodile Ada Kezić i Mirjana Ptiček.

     Djeca su bila podijeljena u dvije skupine, mlađu i stariju, te je svaka dobila svoju voditeljicu. Starija su djeca učila kako se nositi sa svojim strahovima. Nakon što su „dijagnosticirali“ što ih plaši krenuli su izrađivati plišane igračke kako bi naučili nositi se sa strahom i eliminirati ga putem igre. Mlađa skupina djece izrađivala je namještaj od kartona i papira te crtala vodenim bojama.

     Na radionici su sudjelovale odgojiteljice Sonja Boršćak, Antonija Kopričina Horvat, Anita Deban i ravnateljica Snježana Drčec.