Povijesna naselja - Lonjsko polje, Katalog ruralnih naselja

Povijesna naselja - Lonjsko polje, Katalog ruralnih naselja, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2001. - str. 88, fotografija 59, kartografskih prikaza 35
      
Sadržaj: Uvod, osvrt na literaturu, kratki pregled povijesti Lonjskoga polja; Katalog podataka grupiranih prema utvrđenoj shemi za 23 naselja; Ocjena kulturno-povijesnih vrijednosti naselja; Literatura.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar, Katica Mutak, Bruno Diklić