Konavle 97. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture

Konavle 97. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1998. - str. 20, fotografija 29, grafičkih priloga 15    
                
Sadržaj: Uvod; Podaci o prostoru; Program; Sudionici; Popis predavača i tema predavanja; Opis terenskoga rada i prikaz rezultata; Izleti; Izložbe; Plan za nastavak rada u godini 1998.; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Autori: Zofia Mavar, Bruno Diklić, Tamara Rogić
Grafičko oblikovanje: Bruno Diklić