Katalog dokumentiranosti spomenika kulture stradalih u ratu

Katalog dokumentiranosti spomenika kulture stradalih u ratu (izbor), Ministarstvo kulture i prosvjete RH, Zavod za zaštitu spomenika kulture - Odsjek za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1991-93. - str. 263, fotografija 256, grafička priloga 54
 
Sadržaj: Uvodni tekst, indeks objekata u tabličnom prikazu; Katalog 61 objekta s općim podacima, opisom oštećenja i podacima o dokumentaciji i dosadašnjim radovima; Izbor iz literature.
 
Autori: Zofia Mavar i suradnici