Posavska tradicijska drvena kuća

POSAVSKA TRADICIJSKA DRVENA KUĆA
priručnik za obnovu
 
 

Tradicijsko graditeljstvo vrlo je važan dio naše sveukupne kulturne baštine. Iako je najbrojnije i najrasprostranjenije, tek se u posljednje vrijeme počinje intenzivnije gospodarski vrednovati i uključivati u programe obnove i prenamjene za suvremene životne potrebe. Stručna služba Ministarstva kulture Republike Hrvatske već dulji niz godina istražuje tradicijsku baštinu, provodi pravnu zaštitu, potiče, osmišljava i financira programe obnove i revitalizacije.
 
Posljednjih se godina u te programe uključuju i druge državne institucije, fondovi i različite udruge tako da se postupno oblikuje zajednički model obnove i očuvanja. Jedan je od načina očuvanja tradicijske graditeljske baštine njezina turistička valorizacija. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka započelo je sustavno sufinancirati pojedinačne projekte putem “Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam prirodne i kulturne baštine u turistički nerazvijenim područjima”. Prirodni i kulturni krajolici s autentičnim, raznolikim tradicijskim graditeljstvom tako postaju temeljni turistički resursi.
 
Dodjela potpora iz spomenutoga programa provodi se od godine 2000., i to za projekte:
* zaštite, obnove i reafirmacije kulturne baštine
* zaštite i valorizacije prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu
* razvoja turistički nerazvijenih područja
* obogaćivanja turističke ponude
 
 
           
  
Dosad je najopsežniji program obnove tradicijskoga graditeljstva putem ove potpore proveden u Sisačko-moslavačkoj županiji. U Program Ministarstva MTPR uključilo se i Njemačko društvo za tehničku suradnju (GTZ), osiguravajući sredstva za izradbu idejnih projekata i stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova iz Programa poticanja gospodarstva i zapošljavanja u Hrvatskoj (a po nalogu njemačkoga Saveznog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ). Područje Parka prirode "Lonjsko polje" odabrano je upravo zbog svojih prirodnih i kulturnih značajki. Obnova tradicijskih građevina u svrhu specifičnoga razvoja turizma provodi se uspješnom međuresornom suradnjom.
 
Zajednički ciljevi jesu stvaranje novih radnih mjesta i dodatnih izvora prihoda, uz nužno očuvanje prirodne i graditeljske baštine. Pritom su svi sudionici, državna vlast i lokalna zajednica, obvezni svoje aktivnosti provoditi uz najveće uvažavanje postojećih vrijednosti i načela održivog razvoja. Stanovništvo Lonjskog polja pokazalo je velik interes za obnovu drvenih kuća, jer im uključivanje u turističku djelatnost omogućuje nove perspektive za gospodarski boljitak. Provedbu obnove posavskih drvenih kuća u sklopu ovoga programa prati stručna grupa Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstva kulture. Grupa je, uz poznatu činjenicu da svaka kuća sa svojim specifičnim značajkama ima i specifične zahtjeve, utvrdila da su građevinski problemi pri obnovi slični. Da bi se obnova provela što kvalitetnije odlučeno je da se pristupi izradbi Priručnika za obnovu posavskih drvenih kuća uz potporu Njemačkog društva za tehničku suradnju (GTZ). Dosad stečena iskustva pri obnovi kuća u Lonjskome polju mogu biti dobra podloga za izbor odgovarajućih metoda obnove. Priručnik bi se trebao naći u svakoj posavskoj kući kao pomoć vlasnicima pri obnovi i uređenju kako bi se tradicijsko graditeljstvo i njegov vrijedan okoliš trajno sačuvali.
 
 
▪  Priručnik za obnovu u pdf-u

 

 
 
www.mmtpr.hr