Lipik - Konzervatorske osnove programa obnove

Lipik - Konzervatorske osnove programa obnove, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb 1996. - str. 63, fotografija 68, grafičkih priloga 11
                     
Sadržaj: Uvod; Povijesno-urbanistička studija: razvoj naselja - povijesni pregled, stanje očuvanosti povijesnih struktura, identifikacija povijesnih struktura, opća arhitektonsko-urbanistička studija; Arhitektonsko-urbanistička studija: osnove valorizacije i zaštite, stanje očuvanosti i ocjena vrijednosti-sinteza, stupanj oštećenja objekata, osnove programa obnove; Praktična primjena osnova programa obnove; Sažetak na njemačkom jeziku; Popis referentne dokumentacije za obnovu; Literatura; Izvori fotografija, karata i planova.
 
Autorica: Marija Tusun