Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Grupa Barbariga

 Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Grupa Barbariga, Aquarium Pula, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski odbor ICOMOS-a, Pula - Zagreb 2009. - str. 40, fotografija 18, grafičkih priloga 14, sheme
              
Sadržaj: Svi tekstovi su hrvatski/talijanski: Uvod; Obalne utvrde: Fort Monforno (Forno), Baterija Benedetto, Baterija Caluzzi; Kopnene utvrde: Paravia West i Paravia Ost, Pavaria Untertritt; Otporne točke: Forno, Bus, Giacomo, Spinida; Prateći objekti i elementi: sklonište za posadu i reflektor, vojarne, prizemna građevina u Uvali sv. Benedikta, ostalo, fortifikacijski putovi i ostali elementi sustava; Ocjena vrijednosti; Tekst na njemačkom (Küstenverteidigungsgruppe Barbariga); Tekst na engleskom (The Barbariga Defensive Group); Popis dokumentacije.
                     
Autorica: Zofia Mavar