Pakrac - Konzervatorske osnove programa obnove - metodološki pristup

Pakrac - Konzervatorske osnove programa obnove - metodološki pristup, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1996. - str. 56, fotografija 47, grafičkih priloga 25                  
                
Sadržaj: Uvod; Povijesno-urbanistička studija; Razvoj naselja - prostorne promjene, stanje očuvanosti povijesnih struktura urbanističke cjeline naselja; Arhitektonsko-urbanistička studija; Osnove valorizacije i zaštite, stupanj oštećenja objekata, osnove programa obnove; Izvori i literature, popis relevantne dokumentacije za obnovu; Izvori fotografija; Sažetak na engleskom jeziku.
                     
Autorica: Zofia Mavar