Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Fort Verudela

Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Fort Verudela, Aquarium Pula, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski odbor ICOMOS-a, Pula - Zagreb 2007. - str. 16, fotografija 12, grafičkih priloga 10
              
Sadržaj: Uvod (hrvatski/engleski); Tekst na više jezika - hrvatski (Fort Verudela), engleski (Fort Verudela), njemački (Küstenfort Verudella), talijanski (Il Forte Verudella), ruski (Фopt Bepyдлa); Popis dokumentacije.
                     
Autorica: Zofia Mavar