Hrvatski spomenici iz doba narodne hrvatske dinastije

Frane Bulić: Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene dalmatinske iz doba narodne hrvatske dinastije - Pretisak iz 1888.; Urednik: Ferdinand Meder, prof.; Dom i svijet, Zagreb, 1995.

Objavljena u Zagrebu 1888. godine, monografija HRVATSKI SPOMENICI U KNINSKOJ OKOLICI UZ OSTALE SUVREMENE DALMATINSKE IZ DOBA NARODNE HRVATSKE DINASTIJE, spada među najznačajnije dokumente starohrvatske arheologije i povijesti. Prvi se put znanstveno opisuju i prikazuju dragocijeni spomenici iz vremena hrvatskih narodnih vladara. Povijesno je utvrđena uloga Knina u vrijeme hrvatske srednjovjekovne države kao i u kasnijem razdoblju. Obrađeni su i drugi, kninskim spomenicima srodni starohrvatski spomenici, pretežito s hrvatske (dalmatinske) obale Jadrana.

DON FRANE BULIĆ, hrvatski arheolog, konzervator i povijesničar (Vranjic kraj Splita, 4. X. 1846 - Zagreb, 29. VII. 1934.) pisac ovoga djela dobro je uočio i ocijenio vrijednost Knina za hrvatsku kulturu i znanost. Grada, koji stoji na završetku niza hrvatskih narodnih vladara i državnih središta, od Nina
(godine 800.) preko Biograda, Skradina, Bijaća, Rižinica, Stobreča, do samoga Knina (oko 1200.). Uistinu, malo je primjera za takvu policentričnost prijestolnica, među kojima Knin zauzima iznimno važno mjesto.

HRVATSKI SPOMENICI U KNINSKOJ OKOLICI UZ OSTALE SUVREMENE DALMATINSKE IZ DOBA NARODNE HRVATSKE DINASTIJE knjiga je trajne vrijednosti, spomenik hrvatskoj povijesti i arheologiji. Hrvatska ukorijenjenost drevnoga kraljevskoga grada, potvrđuje Knin jednako nacionalno vrijednim kako u najdaljoj prošlosti i u vremenu današnjem tako i u budućnosti.

SAXA LOQUUNTUR - kamenje govori; u ovoj je monografiji progovorilo bolje od ičega.