Povijesna naselja - Istočna Slavonija, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu

Povijesna naselja - Istočna Slavonija, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Odjel za prostorno-planske mjere zaštite i Konzervatorski odjel u Osijeku, Zagreb - Osijek 1998. - str. 76, fotografija 60, kartografskih prikaza 14
 
Sadržaj: Uvod, kratki povijesni pregled, osvrt na literaturu; Katalog podataka grupiranih prema utvrđenoj shemi za 11 naselja, bibliografija; Upute za obnovu, posebni konzervatorski uvjeti za pet naselja (Apševci, Donje Novo Selo, Lipovac, Nijemci, Podgrađe); Osvrt na dosadašnji tok obnove tradicijskoga graditeljstva.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Katica Mutak, mr. Žarko Španiček, Bruno Diklić, Zofia Mavar