"Nagrada Vicko Andrić"

    'Nagrada Vicko Andrić' dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite
    kulturne baštine u Hrvatskoj i to za postignuća u: konzervatorsko-restauratorskim
    radovima na očuvanju kulturne baštine; istraživanju i dokumentiranju kulturnih
    dobara; razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i
    unapređenju sustava zaštite kulturne baštine; očuvanju i obogaćenju ukupnog
    fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.


Nagrada se dodjeljuje kao godišnja  nagrada, kao nagrada za životno djelo te kao nagrada za doprinos lokalnoj zajednici. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici dodjeljuje se pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.

Prijedloge za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.
 

Jerabek, G. (2016). "O Nagradi „Vicko Andrić“ za zaštitu spomenika kulture." Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 40 (40), 211-217. PDF


Popis dobitnika "Nagrade Vicko Andrić", 2004 - 2022.→