Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Fort San Giorgio

 Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Fort San Giorgio, Aquarium Pula, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski odbor ICOMOS-a, Pula - Zagreb 2011. - str. 16, fotografija 12, grafičkih priloga 10
              
Sadržaj: Uvod (hrvatski/engleski); Tekst na više jezika - hrvatski (Fort Verudela),  engleski (Fort Verudela), njemački (Küstenfort Verudella), talijanski (Il Forte Verudella), ruski (Фopt Bepyдлa); Popis dokumentacije.
                     
Autor: Petar Puhmajer