Baterija Giacone / Monte Peneda - Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija

Baterija Giacone / Monte Peneda 2008 - 2016. - Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija,
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Zagreb 2019. - str. 56, fotografija 96, grafičkih priloga 36
 
Sadržaj: Uvod; Sudionici; Program; Baterija Giacone - opći podaci; Istraživanja i analize: Kratki opis strukture
i prostornog oblikovanja baterije Giacone, Identifikacija povijesnog i postojećeg stanja baterije Giacone,
Identifikacija konstrukcijskih oštećenja građevinskih struktura povijesne fortifikacije, Identifikacija i stanje
sustava oborinske odvodnje na topničkoj bateriji, Toranj promatračnice - Izvješće o zatečenom stanju zidnog
oslika; Dokumentiranje: Arhitektonsko snimanje baterije Giacone, Arhitektonsko snimanje vojničkih baraka
uz bateriju Giacone, Obrada  dokumentacije za potrebe kataloga oklopnih vrata, prozora i niša; Studije i
prijedlozi: Polazišta i inicijalne arhitektonsko-krajobrazne smjernice za prenamjenu baterije Giacone;
Baterija Giacone - Ocjena stanja i prijedlozi za plan sanacije krova; Predavanja, izleti; Prezentacije radova
i izložbe; Završne napomene.
 

 
    Urednica: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar i sudionici Radionice
Obrada priloga i grafičko oblikovanje: Studio Magus, Bregana