Konavle 98/99. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture

Konavle 98/99. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2003. - str. 24, fotografija 28, grafičkih priloga 30           
                
Sadržaj: Uvod; Sudionici; Program: Arhitektonsko-krajobrazna studija područja Konavala (Zaštita i oblikovanje kulturnog krajolika južne Dalmacije); Arhitektonsko snimanje i analize (terenski rad, tehnička dokumentacija, arhitektonske analize); Popis predavanja; Izleti; Izložbe; Plan za nastavak programa; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
                     
Autori: Zofia Mavar, Bruno Diklić
Grafičko oblikovanje: Bruno Diklić