20.09.2013. - Otvorenje Dana europske baštine

U petak, 20. rujna 2013. godine ministrica kulture RH dr. sc. Andrea Zlatar Violić posjetit će Sisak gdje će u 14.30 sati u društvu gradonačelnice Kristine Ikić Baniček obići Kuću Striegel, a potom u 15 sati u Holandskoj kući  (Rimska ulica 10) otvoriti ovogodišnje Dane europske baštine.  

Istom prilikom, uz otvorenje izložbe Industrijska baština grada Siska počinju i Dani industrijske baštine grada Siska koji će trajati do 5. listopada 2013. godine.
Cilj organizatora manifestacije, Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture Uprave za zaštitu kulturne baštine, Gradskog muzeja Sisak i Gradske galerije Striegl, prezentacija je iznimnoga povijesnog i kulturnog resursa koji je obilježio povijest grada Siska od druge polovice 19. stoljeća do današnjega vremena. Tijekom manifestacije građani će biti upoznati s mogućnostima kvalitetnoga korištenja industrijske baštine kao razvojnoga potencijala grada Siska.
S obzirom na članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, kao i činjenicu da su prvi Dani europske baštine 1995. g. obilježeni upravo u Sisačko-moslavačkoj županiji u Krapju, otvorenje ovogodišnje manifestacije u Sisku od izuzetna je značenja. Svrha je Dana europske baštine i angažiranost lokalne zajednice oko očuvanja i prezentacije kulturne baštine. Stoga je neizmjerno bitno naglasiti kako se program odvija pod pokroviteljstvom gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček i sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić Merzel.

Otvorenje koje će se odvijati na dvije lokacije – u Holandskoj kući u centru Siska te u bivšem Institutu Željezare Sisak (danas tvrtki Applied Ceramics d.o.o.) u južnoj industrijskoj zoni grada. Te dvije lokacije povezuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske koje podupire dva važna kulturna projekta grada - obnova Holandske kuće, staroga žitnog magazina, koji bi trebao postati novi kulturni centar grada, dok je drugi projekt „Tvornica baštine Željezare Sisak“, čiji je cilj, između ostaloga, konzervacija, restauracija i vizualna prezentacija skulptura u prostoru Parka skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak.

Manifestacija Dani industrijske baštine grada Siska tijekom dva tjedna bit će podijeljena na dva programska dijela. Prvi se dio odnosi na programski sadržaj u okviru projekta „Tvornica baštine Željezara Sisak“, odnosno na valorizaciju i kontekstualizaciju kulturne baštine bivše tvornice Željezare Sisak putem konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura nastalih za vrijeme održavanja Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak, te na teorijsko-umjetnički program „Interpolacije“. Drugi dio programa tematizira valorizaciju i prezentaciju iznimno vrijedne industrijske baštine grada Siska.