17.07.2013. - Poziv novinarima/kama na Javno potpisivanje Sporazuma o financiranju izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija Suvremeni ples i Baletna pedagogija u ak. god. 2013./14. te na prateću konferenciju za medije

Javno potpisivanje Sporazuma o financiranju izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija Suvremeni ples i Baletna pedagogija u akademskoj godini 2013./2014. te prateća konferencija za medije održat će se u srijedu, 17. srpnja 2013. godine u 13.30 sati, u foyeru Državnog arhiva u Zagrebu.
 

Nakon višegodišnje pripreme, uz kontinuiranu podršku koju su inicijativi i projektu pružali Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Sveučilište u Zagrebu sa svojom sastavnicom Akademijom dramske umjetnosti, ples napokon postaje akademska disciplina i od ove jeseni moguće ga je studirati i u Hrvatskoj.
Na ADU je osnovan Odsjek plesa koji za sada obuhvaća dva trogodišnja sveučilišna preddiplomska studijska programa: Suvremeni ples (izvedbeni i nastavnički smjer) i Baletna pedagogija.
Javnim potpisivanjem Sporazuma o financiranju izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija Suvremeni ples i Baletna pedagogija u akademskoj godini 2013./2014. želimo podcrtati važnost osnivanja studija kao i ostvarene suradnje institucija koje su do toga dovele.

Na pratećoj konferenciji za medije će govoriti:
dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture RH
dr. sc. Željko Jovanović, ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH
dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Svučilišta u Zagrebu
dr. sc. Borna Baletić, dekan Akademije dramskih umjetnosti u Zagreb
Andreja Jelinčić, voditeljica prediplomskog sveučilišnog studija iz područja plesne umjetnosti
Larisa Navojec, voditeljica Plesnog centra Tala