24. travnja 2018. - Svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura za mlade

Ukupni iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 18 milijuna kuna, a za projektne prijedloge u prvoj financijskoj omotnici za skupinu aktivnosti C, kojom se financira priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa, dodjeljuje se 7,5 milijuna kuna. Od toga je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Za financiranje je odabrano ukupno 11 projekata čiji su uspješni nositelji Pučko otvoreno učilište Ogulin, Labin Art Express XXI, Studio Pangolin, Udruga marketinških aktivnosti LIMA, Kazalište Mala scena, Kulturno prosvjetno društvo "Sloga" Pakrac, Savez udruga Rojca, Udruga za ruralni turizam "Đola", Kulturno-umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić", Kreativni sindikat te Drugo more.

Natječaj Umjetnost i kultura za mlade je proveden u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti mladih osoba u RH, a posebno onih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Ministarstvo kulture je dosad objavilo i pozive „Umjetnost i kultura 54+“ te „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“