Istarska županija

Istarska županija
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Istarsku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

ISTARSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI
 
BUJE – BUIE: 2011.2012. • 2013.
BUZET: 2011.2012. • 2013.
LABIN: 2011.2012. • 2013.
NOVIGRAD – CITTANOVA: 2011.2012. • 2013.
PAZIN: 2011.2012. • 2013.
POREČ – PARENZO: 2011.2012. • 2013.
PULA – POLA: 2011.2012. • 2013.
ROVINJ – ROVIGNO: 2011. 2012. • 2013.
UMAG – UMAGO: 2011.2012. • 2013.
VODNJAN – DIGNANO: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Bale – Valle: 2011. • 2012. • 2013.
Barban: 2011. • 2012. • 2013.
Brtonigla – Verteneglio: 2011. • 2012. • 2013.
Cerovlje: 2011.2012. • 2013.
Fažana – Fasana: 2011. • 2012. • 2013. 
Funtana – Fontana: 2011. • 2012. • 2013.
Gračišće: 2011. • 2012. • 2013.
Grožnjan – Grisignana: 2011. • 2012. • 2013.
Kanfanar: 2011.2012. • 2013.
Karojba: 2011.2012. • 2013.
Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica: 2011. • 2012. • 2013.
Kršan: 2011.2012. • 2013.
Lanišće: 2011.2012. • 2013.
Ližnjan – Lisignano: 2011. • 2012. • 2013.
Lupoglav: 2011.2012. • 2013.
Marčana: 2011. • 2012. • 2013.
Medulin: 2011. • 2012. • 2013.
Motovun – Montona: 2011.2012. • 2013.
Oprtalj – Portole: 2011. • 2012. • 2013.
Pićan: 2011. • 2012. • 2013.
Raša: 2011. 2012. • 2013.
Sveta Nedjelja (sj. Nedešćina): 2011.2012. • 2013.
Sveti Lovreč: 2011. • 2012. • 2013.
Sveti Petar u Šumi: 2011. • 2012.• 2013.
Svetvinčenat: 2011. • 2012. • 2013.
Tar-Vabriga – Torre-Abrega: 2011. • 2012. • 2013.
Tinjan: 2011. • 2012. • 2013.
Višnjan – Visignano: 2011. • 2012. • 2013.
Vižinada – Visinada: 2011. • 2012. • 2013.
Vrsar - Orsera: 2011.2012. • 2013.
Žminj: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Istarsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.