Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Osječko-baranjsku županiju:  2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

BELI MANASTIR: 2011.2012. • 2013.
BELIŠĆE: 2011.2012. • 2013.
DONJI MIHOLJAC: 2011.2012. • 2013.
ĐAKOVO: 2011.2012. • 2013.
NAŠICE: 2011. • 2012. • 2013.
OSIJEK: 2011.2012. • 2013.
VALPOVO: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Antunovac: 2011. • 2012. • 2013.
Bilje: 2011.2012. • 2013.
Bizovac: 2011. • 2012. • 2013.
Čeminac: 2011. • 2012. • 2013.
Čepin: 2011.2012. • 2013.
Darda: 2011. 2012. • 2013.
Donja Motičina: 2011. • 2012. • 2013.
Draž: 2011.2012. • 2013.
Drenje: 2011.2012. • 2013.
Đurđenovac: 2011. • 2012. • 2013.
Erdut: 2011. • 2012. • 2013.
Ernestinovo: 2011.2012. • 2013.
Feričanci: 2011.2012. • 2013.
Gorjani: 2011. 2012. • 2013.
Jagodnjak: 2011. • 2012. • 2013.
Kneževi Vinogradi: 2011.2012. • 2013.
Koška: 2011. 2012. • 2013.
Levanjska Varoš: 2011. • 2012. • 2013.
Magadanovac: 2011. 2012. • 2013.
Marijanci: 2011. • 2012. • 2013.
Petlovac: 2011.2012. • 2013.
Petrijevci: 2011.2012. • 2013.
Podgorač: 2011. • 2012. • 2013.
Podravska Moslavina: 2011. • 2012. • 2013.
Popovac: 2011.2012. • 2013.
Punitovci: 2011. • 2012. • 2013.
Satnica Đakovačka: 2011. 2012. • 2013.
Semeljci: 2011.2012. • 2013.
Strizivojna: 2011.2012. • 2013.
Šodolovci: 2011.2012. • 2013.
Trnava: 2011. • 2012. • 2013.
Viljevo: 2011. • 2012. • 2013.
Viškovci: 2011.2012. • 2013.
Vladislavci: 2011.2012. • 2013.
Vuka: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Osječko-baranjsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.