Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Šibensko-kninsku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

DRNIŠ: 2011.2012. • 2013.
KNIN: 2011.2012. • 2013.
SKRADIN: 2011. • 2012. • 2013.
ŠIBENIK: 2011.2012. • 2013.
VODICE: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE 

Bilice: 2011. • 2012. • 2013.
Biskupija: 2011. • 2012. • 2013.
Civljane: 2011. • 2012. • 2013.
Ervenik: 2011. • 2012. • 2013.
Kijevo: 2011.2012. • 2013.
Kistanje: 2011.2012. • 2013.
Murter – Kornati: 2011. • 2012. • 2013.
Pirovac: 2011.2012. • 2013.
Primošten: 2011. • 2012. • 2013.
Promina (sj. Oklaj): 2011. • 2012. • 2013.
Rogoznica: 2011. • 2012. • 2013.
Ružić (sj. Gradac): 2011. • 2012. • 2013
Tisno: 2011.2012. • 2013
Tribunj: 2011. • 2012. • 2013.
Unešić: 2011. • 2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Šibensko-kninsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.