Međimurska županija

Međimurska županija
 
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Međimursku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

ČAKOVEC: 2011.2012. • 2013.
MURSKO SREDIŠĆE: 2011.2012. • 2013.
PRELOG: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Belica: 2011.2012. • 2013.
Dekanovec: 2011. • 2012. • 2013.
Domašinec: 2011.2012. • 2013.
Donja Dubrava: 2011. • 2012. • 2013.
Donji Kraljevec: 2011. 2012. • 2013.
Donji Vidovec: 2011. • 2012. • 2013.
Goričan: 2011.2012. • 2013.
Gornji Mihaljevec: 2011. • 2012. • 2013.
Kotoriba: 2011. • 2012. • 2013.
Mala Subotica: 2011.2012. • 2013.
Nedelišće: 2011. • 2012. • 2013.
Orehovica: 2011. • 2012. • 2013.
Podturen: 2011. 2012. • 2013.
Pribislavec: 2011. • 2012. • 2013.
Selnica: 2011.2012. • 2013.
Strahoninec: 2011. • 2012. • 2013.
Sveta Marija: 2011.2012. • 2013.
Sveti Juraj na Bregu (sj. Lopatinec): 2011. • 2012. • 2013.
Sveti Martin na Muri: 2011.2012. • 2013.
Šenkovec: 2011. 2012. • 2013.
Štrigova: 2011. • 2012. • 2013.
Vratišinec: 2011.2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Međimursku županiju: 2011. • 2012. • 2013.