Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011.,  2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Vukovarsko-srijemsku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA: 2011. • 2012. • 2013.

GRADOVI

ILOK: 2011. 2012. • 2013.
OTOK: 2011.2012. • 2013.
VINKOVCI: 2011.2012. • 2013.
VUKOVAR: 2011. • 2012. • 2013.
ŽUPANJA: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Andrijaševci: 2011. • 2012. • 2013.
Babina Greda: 2011. • 2012. • 2013.
Bogdanovci: 2011. • 2012. • 2013.
Borovo: 2011. 2012. • 2013.
Bošnjaci: 2011. • 2012. • 2013.
Cerna: 2011.2012. • 2013.
Drenovci: 2011. 2012. • 2013.
Gradište: 2011. • 2012. • 2013.
Gunja: 2011. • 2012. • 2013.
Ivankovo: 2011.2012. • 2013.
Jarmina: 2011. • 2012. • 2013.
Lovas: 2011.2012. • 2013.
Markušica: 2011. • 2012. • 2013.
Negoslavci: 2011. • 2012. • 2013.
Nijemci: 2011. • 2012. • 2013.
Nuštar: 2011. • 2012. • 2013.
Privlaka: 2011. • 2012. • 2013.
Stari Jankovci: 2011.2012. • 2013.
Stari Mikanovci: 2011. • 2012. • 2013.
Štitar: 2011. • 2012. • 2013.
Tompojevci: 2011.2012. • 2013.
Tordinci: 2011. • 2012. • 2013.
Tovarnik: 2011. • 2012. • 2013.
Trpinja: 2011.2012. • 2013.
Vođinci: 2011. • 2012. • 2013.
Vrbanja: 2011. • 2012. • 2013.

 Odobreni programi Ministarstva kulture za Vukovarsko-srijemsku županiju: 2011.2012. • 2013.