JAVNOKULTURNE POTREBE REPUBLIKE HRVATSKE

USUSRET KLJUČNIM INDIKATORIMA HRVATSKE KULTURE

I. Proračuni za kulturu općina, gradova, županija i Ministarstva kulture u 2011. godini

Indikatori udjela kulture u 2011. godini:

 • u državnom proračunu – 0,71%
 • u lokalnim proračunima – 6,18%
 • u ukupnom javnom proračunu – 1,49%

Kultura u BDP-u – 0,69%
         
Kultura po glavi stanovnika:

 • 545 kune
 • 72 eura

II. Redovna djelatnost ustanova u kulturi u 2011. godini

Indikatori udjela redovne djelatnosti u kulturi RH u 2011. godini:

 • broj ustanova: 490 (lokalna razina: 426; državna razina: 64)
 • broj zaposlenih: 8.222 (lokalna razina: 5.854; državna razina: 2.368)

Tri istaknute djelatnosti u financiranju redovne djelatnosti ustanova u kulturi:

 • Dramska (kazališna) – 28%
 • Muzejsko-galerijska – 21%
 • Knjižnična – 19%

III. Programska djelatnost kulture u Republici Hrvatskoj u 2011. godini 

Indikator udjela programske djelatnosti kulture u ukupnim javnim izdvajanjima za kulturu RH u 2011. godini - 47%

Indikatori udjela programske djelatnosti kulture po razinama izdvajanja za kulturu RH u 2011. godini:

 • Izdvajanje lokalne razine za programsku djelatnost – 39%
 • Izdvajanje državne razine za programsku djelatnost – 57 %