Ličko-senjska županija

Ličko-senjska županija
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Ličko-senjsku županiju: 2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

GOSPIĆ: 2011. • 2012. • 2013.
NOVALJA: 2011.2012. • 2013.
OTOČAC: 2011. • 2012. • 2013.
SENJ: 2011. • 2012. • 2013.
 
OPĆINE

Brinje: 2011.2012. • 2013.
Donji Lapac: 2011. • 2012. • 2013.
Karlobag: 2011. • 2012. • 2013.
Lovinac: 2011. • 2012. • 2013.
Perušić: 2011. • 2012. • 2013.
Plitvička jezera (sj. Korenica): 2011.2012. • 2013.
Udbina: 2011. 2012. • 2013.
Vrhovine: 2011. • 2012. • 2013.


Odobreni programi Ministarstva kulture za Ličko-senjsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.