Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011.,  2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Požeško-slavonsku županiju:  2011.2012. • 2013.

ŽUPANIJA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA: 2011. • 2012. • 2013.

GRADOVI

KUTJEVO: 2011. • 2012. • 2013.
LIPIK: 2011. 2012. • 2013.
PAKRAC: 2011.2012. • 2013.
PLETERNICA: 2011.2012. • 2013.
POŽEGA: 2011. • 2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Brestovac: 2011. • 2012. • 2013.
Čaglin: 2011.2012. • 2013.
Jakšić: 2011. • 2012. • 2013.
Kaptol: 2011. • 2012. • 2013.
Velika: 2011.2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Požeško-slavonsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.