STATISTIKA KULTURE - KULTURA U BROJKAMA

Statistika kulture - kultura u brojkama

Služba za strateško planiranje i analitiku Ministarstva kulture kontinuirano prikuplja svu relevantnu dokumentaciju s područja statistike kulture. Na stranici Statistika kulture - kultura u brojkama želi se na jednom mjestu učiniti dostupnim svi podaci statističkih istraživanja kulture u Republici Hrvatskoj - od onih tzv. službene statistike (Državni zavod za statistiku) do svih ostalih redovitih ili povremenih statističkih istraživanja kulturnih ustanova, udruga, službi odnosno agencija. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji na stranici se želi posredovati i sva relevantna metodološka i informacijsko-dokumentacijska građa od važnosti za proces usuglašavanja hrvatske kulturne statistike s europskom.

 
Statistika kulture i pregovori Republike Hrvatske s Europskom unijom