Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija
 
 
 

Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini

Rezultati istraživanja za Virovitičko-podravsku županiju:  2011. 2012. • 2013.

ŽUPANIJA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA: 2011.2012. • 2013.

GRADOVI

ORAHOVICA: 2011. • 2012. • 2013.
SLATINA: 2011. 2012. • 2013.
VIROVITICA: 2011.2012. • 2013.
 
OPĆINE
 
Crnac: 2011. • 2012. • 2013.
Čačinci: 2011.2012. • 2013.
Čađavica: 2011. • 2012. • 2013.
Gradina: 2011. • 2012. • 2013.
Lukač: 2011. • 2012. • 2013.
Mikleuš: 2011. • 2012. • 2013.
Nova Bukovica: 2011.2012. • 2013.
Pitomača: 2011.2012. • 2013.
Sopje: 2011. • 2012. • 2013.
Suhopolje: 2011. • 2012. • 2013.
Špišić Bukovica: 2011. 2012. • 2013.
Voćin: 2011. • 2012. • 2013.
Zdenci: 2011.2012. • 2013.

Odobreni programi Ministarstva kulture za Virovitičko-podravsku županiju:  2011. • 2012. • 2013.