Pregled područja zajedničkih obilježja prema urbanom tipu s konzervatorskim smjernicama