Program

 

Skup o obnovi graditeljskog naslijeđa u organizaciji Ministarstva kulture i medija RH i Af UniZg

Arhitektonski fakultet, prijenos iz vijećnice


https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8Nm3y-kpRqWyDQw9O5JZTA

Utorak, 20.4.2021. od 09:30-13:00


Ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek:

Obnova graditeljskog nasljeđa: suvremeni izazovi i nova paradigma                                    
 (9,30-9,35)

Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Ministarstva kulture i medija mr sc. Anuška Deranja Crnokić:                                                                                                                                       
Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske - nova paradigma u upravljanju kulturnom baštinom
 (9,35 – 9,55)

Sažetak: Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske središnje je mjesto pristupa prostornim podacima o nepokretnim kulturnim dobrima koje je razvilo Ministarstvo kulture i medija s ciljem povećanja dostupnosti i transparentnosti podataka o kulturnim dobrima. Prikazani su podaci za više od 6 000 nepokretnih kulturnih dobara koje ovisno o svojstvima dijelimo na pojedinačna kulturna dobra, kulturno-povijesne cjeline, kulturne krajolike i arheologiju.

Geoportal jeproizvod najnovijih softverskih tehnologija s interaktivnim kartografskim sučeljem u dvojezičnoj varijanti prilagođenim za korištenje na mobilnim uređajima te razvijenim prostornim slojevima dostupnim putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja namijenjenih za razmjenu podataka s vanjskim korisnicima. Važnost mrežnog portala prostornih podataka o kulturnim dobrima u kriznim - recentnim situacijama poput potresa pokazali su njegovu veliku vrijednost za upravljanje rizicima u području kulturne baštine kao i u procesu procjena šteta te planiranju procesa oporavka.
 
 
Ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Davor Trupković: 

Od procjene i popisa šteta do hitnih mjera i pripreme obnove - aktivnosti konzervatorskih službi Ministarstva kulture i medija na potresom pogođenom području
(10,00 -10,20)

Sažetak:  Od prvoga dana zagrebačkoga potresa konzervatorske službe Ministarstva kulture i medija su prisutne na terenu u pregledu stradale baštine, a popis šteta na kulturnim dobrima na kojem su bili angažirani konzervatori i konzervatori-restauratori iz cijele Hrvatske je završen. Pregledom su ustanovljeni stupanj i vrste oštećenja na nepokretnoj i pokretnoj kulturnoj baštini. Na najugroženijim građevinama izvedene su hitne mjere podupiranja te potpune ili djelomične evakuacije njihovih inventara u što su bili neposredno  uključeni Hrvatski restauratorski zavod, Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatska gorska služba spašavanja, kao i međunarodne organizacije i zaklade. Nakon petrinjskog potresa, više od 40 konzervatora iz cijele Hrvatske obišli su sve stradale građevine: pojedinačno zaštićena  kulturna dobra te sve građevine na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina. Za potrebe pregleda i ocjene stanja konstrukcija zgrada te utvrđivanja održivih modela obnove, angažirani su stručnjaci za konstrukcijsku sanaciju povijesnih zgrada kao konzultanti Ministarstva i suradnici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Provedena je sistematizacija podataka o pregledu i popisu šteta te njihovo integriranje s podacima Državne geodetske uprave, HCPI-a, putem GIS sustava. Stručnjaci Ministarstva sudjelovali su i u izradi izvještaja za Svjetsku banku i Fond solidarnosti Europske unije za sektor kulture u koji su uvršteni i podatci o procjeni šteta, gubicima i potrebama oporavka za kulturna dobra. 
 
Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda Tajana Pleše i pomoćnik ravnateljice za nepokretnu baštinu Boris Mostarčić:

Od procjene i popisa šteta do hitnih mjera i pripreme obnove - aktivnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda na potresom pogođenim područjima 
(10,25 – 10,45)

Sažetak:  prezentacija svih potrebnih predradnji te provođenje hitnih mjera zaštite kulturnih dobara na potresom pogođenim područjima u kojima su sudjelovali djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, zajedno s djelatnicima Uprave za zaštitu kulturne baštine te sisačkog, zagrebačkog, osječkog, imotskog, krapinskog, bjelovarskog i vukovarskog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija RH te Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja te predstavnicima talijanskog Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
 (pauza 10,45 – 10,55)
 
Glavni konzervator Ministarstva kulture i medija Tomislav Petrinec:            
                     

Povijesna urbana cjelina Petrinje - posljedice potresa i konzervatorski pristup obnovi                                       
(10,55 -11,15)

Sažetak: S neočekivanim razornim djelovanjem, potres 29. 12. 2020. uzrokovao je štete velikih razmjera na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Petrinje, osobito na najvrjednijim sastavnicama povijesne urbane strukture. Temeljem Odluke o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima koju je donijela ministrica kulture i medija, stručni timovi konzervatora proveli su popis šteta na kulturnim dobrima prema standardiziranim obrascima, a  proveden je i pregled područja zaštićene povijesne urbane cjeline Petrinje te sistematizacija podataka o pregledu i popisu šteta. Osnovano je međunarodno Stručno-savjetodavno povjerenstvo za konstrukcijsku obnovu graditeljske baštine, a za obnovu povijesnih urbanih cjelina gradova pogođenih potresom izrađuju se Konzervatorski planovi s programom mjera obnove.
 
Dr.sc. Ivana Katurić, Urbanex i naslovni predavač na Arhitektonskom fakultetu:

Integrirana obnova povijesnih cjelina u kontekstu Europskog zelenog plana
(11:20 – 11:40)   
 
Doc. dr. sc. Sanja Lončar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatska sekcija ECOVAST-a

Izazovi očuvanja i regeneracije ruralnog prostora Sisačko-moslavačke županije pogođenog potresima
(11:45 – 12:05)   
                                                
Prof. dr. sc. Almin Đapo, Geodetski fakultet:
Nove tehnologije za dokumentiranje spomenika kulture
(12:10 – 12:30)
 
Mr.sc. Alan Braun, predavač na Arhitektonskom fakultetu:
Edukacija za potrebe obnove graditeljskog naslijeđa
(12:35 – 12:55)     
 
Panel rasprava – moderator: Mr.sc. Alan Braun, predavač na Arhitektonskom fakultetu
(13,30 – 14,00)