Dramska i plesna umjetnost - suvremeni ples i pokret (pregled sa stanjem 15.2.2022.)


Dramska i plesna umjetnost - suvremeni ples i pokret  .pdf (pregled sa stanjem 15.2.2022.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu iz područja suvremenog plesa i pokreta odobrena su 144 programa u ukupnom iznosu od 2.927.900,00 kuna, od 206 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 8,2 ml kuna. Odbijena su 62 programa.
 
Programska djelatnost 2022.
ODOBRENO
Suvremeni ples i pokret 2.927.900,00 kn
144 programa


Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović i Martina Granić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta vodeći se Kriterijima i Smjernicama rada.

Sredstva su odobrena za programe festivala i manifestacija, gostovanja, pripreme premijernih plesnih predstava i reprizne izvedbe te ostale programe (rezidencijalni, edukativni i drugi programi).
 
Potprogramska djelatnost 2022.  ODOBRENO
Festivali/manifestacije    822.000,00 kn
18 programa
Gostovanja    513.200,00 kn
46 programa
Priprema premijernih plesnih predstava i reprizne izvedbe 1.440.700,00 kn
71 program
Ostali programi    152.000,00 kn
9 programa
UKUPNO: 2.927.900,00 kn
144 programa


Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su vrednovani, uz uobičajene kriterije i smjernice, također i sukladno novim okolnostima. U Izvješću o radu Stručnog povjerenstva istaknuto je da su uvjeti pandemije doveli u pitanje opstanak izvedbenih umjetnosti, a posebno institucionalno nezaštićenu scenu suvremenog plesa i pokreta, koja je pokazala veliku umjetničku otpornost rada i prilagodbu novim umjetničkim formama. Povećan broj prijavljenih i odobrenih programa pripreme premijernih plesnih predstave i repriznih izvedbi kao i programa gostovanja ukazuje na razvoj plesne umjetnosti, njezinu vidljivost i decentralizaciju. Stručno povjerenstvo istaknulo je sljedeće kriterije kojima se vodilo pri vrednovanju programa:
 
  • Izvrsnost
  • Broj samostalnih umjetnika u pojedinom projektu
  • Broj izvođača u pojedinom projektu
  • Poticanje međunarodnog umrežavanja kroz podršku koprodukcijama
  • Decentralizacija plesne scene
  • Održivost projekta kroz reprizne izvedbe
 
 
Isplate sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva za 2022. za korisnike s odgođenim programima iz 2021. (temeljem aneksa ugovora) realizirat će se po izvršenju ugovornih obveza odnosno ostvarenju programa financiranih u 2021.